Update Coronavirus

Beste speler en ouders,

Vooreerst hopen we van ganser harte dat jullie en jullie familie allemaal gezond en wel zijn! Het is even geleden dat we elkaar in ‘real life’ hebben gezien en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen. Ook de familiedag van 23 mei staat op de helling, we houden jullie hierover sowieso op de hoogte. Het belangrijkste is nu dat iedereen gezond blijft en dat we hier samen versterkt uitkomen!

Natuurlijk is dit voor iedereen een ongewone situatie.

  • Voor de spelers: momenteel kunnen zij hun favoriete sport niet beoefenen, en bovendien kunnen ze hun energie ook niet kwijt op het veld. Daarom hebben we als club een video aangeschaft met allerlei oefeningen over ballhandling, finishing, offensive footwork, bodymovement, strength & conditioning en stretching. Deze vinden jullie op https://www.youtube.com/watch?v=tyf72zOLkR4&t=913s, een samenvatting is in bijlage. Deze is wel enkel voor eigen spelers bedoeld, dus aub niet sharen! Nu alle kinderen en de meeste spelers thuis zijn, is het, mentaal en fysiek, heel belangrijk om te blijven sporten. Met deze oefeningen blijven ze niet alleen actief, maar behouden ze ook hun conditie en kunnen ze hun basketball skills onderhouden en verbeteren.
     
  • Voor de ouders: de meesten zullen thuis zijn, of aangepaste werkomstandigheden hebben. Aangezien de kinderen ook continu thuis zijn, is dit een aanpassing. Echter, laat dit een positief effect hebben zodat jullie dichter naar elkaar toegroeien en elkaar de nodige steun verlenen. Voor zij die in cruciale sectoren werken zoals de zorgsector, logistiek, de voedingsindustrie, …: chapeau voor jullie toewijding en inzet, jullie zijn onze helden!
     
  • Voor ons als club is het natuurlijk ook niet eenvoudig werken nu de persoonlijke interacties zijn weggevallen. Zeker de voorbereiding van volgend seizoen wordt bemoeilijkt. Echter zijn we hier volop mee bezig omdat we ook in het seizoen 2020-2021 onze leuze willen trouw blijven: iedereen op zijn niveau de nodige uitdaging en plezier geven! Wel zou ik jullie hulp hierin willen vragen: indien je volgend seizoen niet meer als speler deel zal uitmaken van de Hades-familie, gelieve mij dit vóór 15 april te laten weten via een persoonlijk bericht (kurt.vanleysen@telenet.be of 0474-996083). Zo hebben wij zicht op de beschikbare spelers en kunnen we toewerken naar volledige ploegen. Jullie teamgenoten rekenen op jullie! Indien iemand vragen heeft in verband met volgend seizoen, kunnen jullie mij altijd persoonlijk contacteren.

Blijf vooral gezond, zorg goed voor elkaar en volg de raad van de overheden goed op!

Tot horens!

Sportieve groeten

Namens het bestuur

Kurt Vanleysen

Voorzitter Hades Kiewit BBC