Corona update - aanpassing regels, lidgelden en familiedag

Beste leden,

Vooreerst hopen we dat jullie allen gezond en wel zijn.

Na de beslissing van de overheid deze week, kunnen onze U6-U8-U10-U12 gelukkig verder blijven trainen, op voorwaarde dat ze basket als hun enige hobby kiezen. De trainers zullen er voor zorgen dat ze in vaste bubbels van maximum 10 trainen. Wedstrijden zijn helaas voorlopig niet meer mogelijk. De U14 en ouder moeten nog wachten aangezien in de winter buiten trainen niet echt een optie is. Indien je weet hebt van buitenterreinen die we als club kunnen gebruiken in iets warmere tijden, mag je ons dit altijd laten weten. Hopelijk kunnen ook de oudere spelers dit seizoen toch nog een paar maanden van onze favoriete sport genieten.

We begrijpen dat het gebrek aan basketbal voor velen frustrerend is. Als club zijn wij daarom aan het bekijken of wij jullie tenminste financieel kunnen compenseren voor de maanden dat indoorsport verboden was/is. Het bestuur heeft alvast beslist om alle eventuele winsten van vorig seizoen en dit seizoen terug te laten vloeien naar onze betalende leden. De hoogte van dit bedrag zal ook afhangen van het al dan niet doorgaan van Pukkelpop 2021, aangezien dit evenement een belangrijke bron van inkomsten is voor onze club. De bedoeling is dat de compensatie recht evenredig is met het aantal maanden dat voor een bepaalde leeftijdscategorie basketten door de overheid niet toegelaten was.

Echter kunnen we deze compensatie enkel berekenen en uitvoeren wanneer we de lidgelden voor dit seizoen volledig ontvangen hebben. Veruit de meeste leden hebben hun lidgeld reeds volledig betaald maar er zijn een aantal leden die dit (deels) nog moeten doen. Mogen we daarom vragen om dit alsnog in orde te brengen, uit solidariteit met de meerderheid die hun lidgeld volledig betaald hebben? Indien je niet zeker bent welk bedrag je nog moet betalen kan je altijd een mailtje sturen naar lidgelden@hadesbbc.be.

Ook zijn we reeds bezig met het sportieve luik van seizoen 2021-2022. Indien je volgend seizoen niet meer bij onze club zal basketten of indien je vragen hebt over volgend seizoen, gelieve dan contact op te nemen met Kurt Vanleysen, voorzitter@hadesbbc.be (0474-996083).

Last but not least willen we toch eindigen met een positieve noot. Onze traditionele familiedag met barbecue zal dit seizoen zeker doorgaan. Normaal is deze gepland op 22 mei. Indien de overheid dit dan nog niet toestaat willen we deze laten plaatsvinden begin juni of begin juli. Die dag kunnen jullie ook jullie eet- en drankbonnen verzilveren die in jullie lidgeld inbegrepen zijn.

Sportieve groeten en hou het gezond!

Het bestuur van Hades Kiewit BBC 

PS1: Bestellingen voor de Hades merchandising kan nog tot eind januari via het bestelformulier op onze website

PS2: Heb je een Canon of HP printer? Hou dan je lege inktpatronen even bij, want we starten binnenkort een inzamelactie. Als we een voldoende groot aantal patronen verzamelen krijgen we daar een mooie vergoeding voor. Meer details volgen later.