Verdeling pukkelpop 2018

Beste

Na rijp beraad en veel wikken en wegen hebben we de lijst voor Pukkelpop 2018 kunnen opstellen. In bijlage vind je de lijst met de posten.

Gelieve deze na te kijken waar je geplaatst bent.

Daar onze eigen club het laatste jaar enorm gegroeid is in ledenaantal, hebben we dit jaar ook heel veel inschrijvingen gehad om bij Pukkelpop te komen werken. Dus iedereen zijn favoriete posten geven was een onbegonnen zaak. Bij de verdeling moeten we rekening houden met leeftijden. Parkings vanaf 18 jaar en de straten en overzet vanaf 21 jaar.

Verdere inlichtingen i.v.m. de uit te voeren taken en de verdeling van de toegangstickets en T -shirt’s volgen begin augustus.

Over enkele dagen krijg je een mail van de Pukkelpop organisatie (KIJK OOK EVEN IN JE SPAM MAP ALS JE MAIL NIET ONTVANGEN HEBT):

 • 1e mail: Je gaat akkoord met de organisatienota en je controleert of al je gegevens in orde zijn. Dit moet helemaal correct ingevuld zijn voor de verzekering
 • 2e mail: Krijg je log in gegevens. Hier moet je ook de naam van de kaarthouder invullen. Voor je bevestigt zorg dat de naam exact (zelfde als op paspoort) is ingevuld. Vorig jaar zijn er verschillende mensen geweigerd omdat hun naam niet hetzelfde was als de naam op het paspoort.

LET OP!  DE JUISTE NAAM VAN DE KAARTHOUDER IS JE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT ALLES MOET VOOR 22 JUNI 2018 GEBEUREN (door de terreurdreiging is deze datum zo vroeg).

VANAF DEZE DATUM KAN DE KAARTHOUDER NIET MEER VERANDERD WORDEN

Net zoals vorig jaar is het betalen van een waarborg verplicht. Je moet een waarborgsom van 220€ storten op rekeningnummer BE90735037203932 dit met de gestructureerde mededeling die je via een gepersonaliseerde mail zal ontvangen. Enkel betalingen met de gestructureerde mededeling zijn geldig.

OOK DEZE BETALING DIENT VOOR 30 JUNI 2018 GESTORT TE WORDEN.

 

VOORWAARDEN TERUGBETALING

Eenieder die zijn taak op tijd en naar behoren uitvoert, krijgt zijn volledige waarborg vanaf 25 augustus 2018 teruggestort op de dezelfde rekening.

Wie krijgt zijn waarborg terug:

 • Personen die hun post naar behoren uitvoeren
 • Personen die door de politie op de zwarte lijst staan (voor het festival) en niet mogen meewerken
 • Schriftelijke afzeggingen voor 1 juli 2018 (wie niet via pukkelpop@hadesbbc.be afzegt krijgt zijn waarborg niet terug)
 • Afzeggingen na 1 juli 2018 die zelf een vervanger zoeken, en na de storting door de vervanger (geen vervanger geen waarborg terug)
 • Afmelding wegens ziekte enkel met een medisch attest (binnengeleverd voor de kaartverdeling op 14 augustus 2018). Geen medisch attest geen terugbetaling

Wie krijgt zijn waarborg niet terug:

 • Personen die niet komen opdagen
 • Personen die de post vroegtijdig verlaten
 • Personen die door de controlerende instanties van pukkelpop op de zwarte lijst worden gezet
 • Te laat aankomen op de post kan aanleiding geven tot een boete
 • Personen die de post tijdelijk verlaten
 • Personen die op de opruimlijst staan en niet komen opdagen.

Groeten

Het Hades-pukkelpopteam,

Jos, Marc, Eric